lnsma

Inhoudsopgave (vijfde druk)

Inhoud
Foreword
Noot van de auteurs
Inleiding

1 Theorieontwikkeling in de verpleegkunde

1.1 De ontwikkeling van het verplegen tot een zelfstandig beroep
1.2 De ontwikkeling van het verplegen tot een zelfstandige wetenschap
1.3 Conceptuele modellen en de betekenis voor de verpleegkunde
1.4 Verpleegkundige modellen in Nederlan

2 Het Neuman Systems Model: Achtergronden

2.1 De auteur dr. Betty Neuman
2.2 Ontstaan en ontwikkeling
2.3 Theoretische achtergronden

3 Het Neuman Systems Model: Theoretische fundamenten

3.1 Systeemtheorie
3.2 Stress-coping theorie
3.3 Preventietheorie

4 Het Neuman Systems Model: Vertaling en bewerking

4.1 Stellingen als uitgangspunten
4.2 De concepten
4.3 De onderlinge samenhang

5 Het Neuman Systems Model: Onderdelen nader uitgewerkt

5.1 Inleiding
5.2 De gecreëerde omgeving
5.3 Levensbeschouwing en zingeving in de zorg: aandacht voor de spirituele variabele
5.4 Herstel

6 Het Neuman Systems Model: Van theorie naar praktijk

6.1 Inleiding
6.2 Structuur voor methodisch handelen
6.3 Procesmatig methodisch handelen
6.4 Het NSM in verschillende velden van de gezondheidszorg
6.5 Multidisciplinair gebruik van het NSM
6.6 Integratie van andere modellen en theorieën binnen het NSM
6.7 Andere toepassingen van het NSM

7 Het Neuman Systems Model: Verpleegkundig proces

7.1 Fasen van het verpleegkundig proces volgens Neuman
7.2 Protocol voor gegevensverzameling en interventie
7.3 Toelichting op het protocol

8 Het Neuman Systems Model: De praktijk

8.1 Het individu als cliëntsysteem
8.2 Meerdere individuen als cliëntsysteem

9 Het Neuman Systems Model: Voorbeelden van instrumenten

9.1 Checklist diagnostiek voor de sociaal prsychiatrische verpleegkunde
9.2 Combinatie Neuman Systems Model en 11 Functionele Gezondheidspatronen
9.3 NSM als instrument in de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg
9.4 Protocol voor verpleegkundige reflectie voor verheldering gecreëerde omgeving
9.5 Reflectieve vragen

10 Het Neuman Systems Model: De invoering

10.1 Inleiding
10.2 Invoering op individueel niveau
10.3 Invoering op teamniveau
10.4 Invoering op instellingsniveau

11 Het Neuman Systems Model: De invoering als projectmatig innovatieproces

11.1 Inleiding
11.2 Invoering als projectmatig innovatieproces
11.3 Het innovatieproces
11.4 Projectmatig werken
11.5 Randvoorwaarden voor een innovatieproces

12 Het Neuman Systems Model: Invoering in de praktijk

12.1 Inleiding
12.2 Het NSM-implementatieplatform
12.3 De keuze voor het NSM
12.4 Vormgeven van het project
12.5 Resultaten uit het evaluatieonderzoek

13 Het Neuman Systems Model en ontwikkelingen in de zorg

13.1 NSM en huidige ontwikkelingen in de zorg
13.2 NSM en kwaliteitszorg
13.3 NSM en organisatiecultuur van de gezondheidszorg
13.4 NSM en EBP
13.5 Multidisciplinair gebruik
13.6 Toekomstbestendigheid van het NSM

Hulpbronnen
Literatuurlijst

Bijlagen

1 Basic assumptions/propositions
2 Het verpleegproces schematisch weergegeven
3 Vormgeving van preventie als interventie
4 Richtlijn voor de ontwikkeling van een taxatie- en interventie-instrument
5 Het protocol schematisch weergegeven
6 Sleutelbegrippen