lnsma

Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model (vijfde druk)


Vertaling en bewerking voor de Nederlandse praktijk

Kaft vijfde druk

Auteurs: Frans Verberk, André Merks

5e herziene druk, 2013
272 pagina’s
ISBN 9789023247517> Bekijk dit boek op bol.com

> Bekijk dit boek op vangorcum.nl

Flaptekst

Het werk van hulpverleners vindt doorgaans plaats in een complexe omgeving. Methodisch denken en handelen is dan dé manier om met deze complexiteit om te gaan; een theorie of model kan daarbij dienst doen als leidraad. Het Neuman Systems Model (NSM) – 25 jaar geleden geïntroduceerd als model voor verpleegkundig werken – is zo’n model.

De gezondheidszorg ondergaat – onvermijdelijk – veranderingen en Nederland lijkt meer dan ooit klaar om het NSM in dat verband toe te passen. Dit model sluit namelijk nauw aan bij actuele ontwikkelingen als evidence based practice (EBP), kwaliteit en veiligheid in de zorg, meer een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt/cliënt en meer inschakelen van zijn of haar sociale (steun-)systeem.

In deze geactualiseerde vijfde druk van Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model is de vertrouwde opbouw van theorie naar praktijk gehandhaafd, en komen de genoemde elementen nadrukkelijk aan bod. Meer nog dan voorheen ligt het accent op de vertaling en toelichting van het theoretische model naar de dagelijkse praktijk van de verpleegkundige. Ook is er aandacht voor de rol die het model kan spelen bij diverse toepassingen en ontwikkelingen in de Nederlandse Gezondheidszorg.


Binnenkort zal een vernieuwde versie van Verpleegkunde volgens het Neuman Systems Model worden uitgebracht. Meer informatie hierover vindt u hier.